GLOBAL STORE

해외 매장안내

SỐ 14 đường 30, P. Bình Trưng Tây, Q.2
1425 Đường 3 Tháng 2, Phường 16, Quận 11, Hồ Chí Minh
55 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
412 Nguyễn Thị Thập, P. Tân Quy, Quận 7

주소 : [13112] 경기도 성남시 수정구 복정로 135 3층 (복정동 미보빌딩) │ 사업자등록번호 : 385-81-00540

주식회사 홀딩핸즈 │ 대표자명 : 김완식 │ 대표전화 : 02-302-4780 │E-Mail : support@holdinghands.co.kr

Copyright©2022 chickenplus Rights Reserved.

주소 : (13112)경기도 성남시 수정구 복정로 135 3층 

(복정동 미보빌딩) │ 사업자등록번호 : 385-81-00540

㈜홀딩핸즈  대표자명 : 김완식 │ 대표전화 : 02-302-4780

E-Mail : support@holdinghands.co.kr


Copyright©2022 chickenplus Rights Reserved.